Leadership TIP Mirka Sázovského
Každou neděli v 5:00 hodin si můžete poslechnout nebo přečíst nové tipy z praxe CEO mentora a Executive kouče Mirka Sázovského. Nechte se inspirovat a objevujte novou konverzační doménu lídra a leadershipu od uznávaného specialisty v oboru.
TIP 007 - Ideální týden
June 5, 2021 • 9 MIN
Nenechte práci, aby určovala váš život. Naopak nechte život, aby určoval vaší práci. Nechte ideální týden vytvořit i členy vašeho týmu a pak si tyto týdny navzájem sdílejte. Budete překvapení, jak se zvýší produktivita. Sdílením svého ideálního týdne nastavujete hranice a sladíte vzájemná očekávání.
TIP 006 - Opatření vedoucí k cíli
May 29, 2021 • 6 MIN
Mám možnost pracovat s velmi úspěšnými týmy a organizacemi, které dosahují nepředstavitelné výsledky. Při pozorování a studování jejich způsobu chování jsem našel společné charakteristiky, které z nich dělají ty nejúspěšnější mezi úspěšnými. Tyto organizace se nezaměřují jen na cílové měřítka, kterých chtějí dosáhnout, ale sledují, jak účinně fungují jejich opatření vedoucí k cíli.
TIP 005 - Zpomalení vás zrychlí
May 22, 2021 • 10 MIN
Zpomalení vás skutečně zrychlí. Mám možnost pracovat s dobrými týmy, ale i těmi, které neměly dobré vedení. Zastávám názor, že neznám špatné týmy, jen špatné vedení. Při práci s nejlepšími týmy jsem dospěl k závěru, že pouhé zrychlení není řešení – zpomalte!
TIP 004 - Skutečně důležitý cíl
May 15, 2021 • 7 MIN
Stanovit si skutečně důležitý cíl, není vůbec jednoduché. Poslechněte si Leadership TIP Mirka Sázovského, ve kterém popisuje doporučení, jak si správně stanovit cíle, abyste mohli dosahovat požadovaných výsledků.
TIP 003 - Nedelegujte, vytvářejte delegáty
May 8, 2021 • 6 MIN
Nedelegujte, ale vytvářejte delegáty. Vaším cílem je vytvořit zapálený, zdatný tým, kterému můžete svěřit i nejchoulostivější úkoly, a k tomuto dojde pouze v případě, kdy je provedete procesem budování důvěry a dovedností.
TIP 002 - Jak říct NE
April 30, 2021 • 8 MIN
Umět někomu říct ne a nenaruš integritu vztahu je mistrovskou dovedností každého lídra. Všimli jste si toho, že čím dál víc jste produktivnější a efektivnější, tak to ostatní nezastaví, aby vám naložili ještě víc práce? Někdy se stane, že máte rozjednáno více projektů a uvědomili jste si, že musíte jeden z nich odmítnout. Nebo vezmete zakázku a dojde vám, že nespadá do vaší zóny produktivity a bylo by lepší tuto spolupráci včas ukončit.
TIP 001 - Kontext je rozhodující
April 21, 2021 • 4 MIN
Každá situace, se kterou se zabýváme, se nám zobrazuje v nějakém kontextu. Většina z nás si není vědoma toho, že způsob, jakým vidíme svět je ovlivněn kontextem k dané situaci. Kontext funguje jako kognitivní kontaktní čočka, skrze kterou vidíme svět, ostatní a sami sebe. Tato čočka nám tvaruje, zabarvuje, zvýrazňuje nebo ztmavuje různé aspekty našeho vidění.